Technické informace

Podlahy vrstvené - prkenná podlaha
Vrstvené dřevěné podahy nabízejí výhody oproti masivním dřevěným podlahám v konstrukční stálosti. Jsou méně náchylné na tvarové změny vznikající změnou klimatu v místnosti. Pokládka je možná plovoucím zpusobem a taky celoplošným lepením. Třívrstvá dřevěná podlaha je ideální na pokládku na podlahové topení. Síla podlahy je 13mm - spoj perodrážka anebo 15mm


Podlahy masivní
Masivní dřevěné podlahy jsou tvořeny jednotlivými prkny, které se zhotovují z jednoho kusu masivu. Výhodou je mnohonásobná možnost renovace, která velmi podstatně prodlouží životnost. Celková síla podlahy je 22mm.


Duoparkety
DUO podlahy je nutné lepit celoplošně k podkladu. Dále stojí za zmínku nízká konstrukční výška 10-11mm. To tyto parkety předurčuje pro využití v kombinaci s podlahovým vytápěním.

Podlahové topení
Na podlahové topení jsou vhodné olejované povrchy, které neuzavírají dřevo - podlaha může dýchat - a tím se daleko lépe dokáže vyrovnat s rozdílnými teplotami.
Vrstvenou dřevěnou podlahu při pokládce na podlahové topení doporučujeme celoplošně přilepit. Při celoplošném lepení je důležité použití vhodného elastického lepidla a dodržení dilatačních spár při obvodech stěn.
Pokud se rozhodnete pro dřevěnou podlahu na podlahové vytápění, je potřeba počítat s přípravou podkladu, která je 21 dní u cementového podkladu a 7 dní u anhydritu před pokládkou. Během této doby se musí dodržet topný režim, aby se z podkladního betonu dostala veškerá zbytková vlhkost. Topný režim je potřeba sledovat a dbát na jeho 100% dodržení. Pokud bychom položili dřevěnou podlahu na mokrý podklad, při prvním topení by vlhkost začala z podkladu vstupovat do dřeva, které by bobtnalo, docházelo by k deformacím a zvlněním podlahy. V nejhorším případě by se podlaha "utrhla" od pokladu případně by mohlo dojít k uvolnění jednotlivých lamelek, které by "vyskákaly" z podlahy.
Koeficient tepelného odporu u vrstvené dřevěné podlahy je 0,063 K/W/m2.

Více info o voděodolném tungovém oleji Clear seal - www.americkyolej.cz